Cenník

CENNÍK VÝCVIKOV
 
Všetky skupinové výcvikové kurzy                                                                     60€
(trvanie 8 týždňov / 13 lekcií)
 
Všetky individuálne výcvikové kurzy                                                                150€
(trvanie 8 týždňov / 13 lekcií)
 
 
 
Šteňací a základný výcvik                                                                                250€
(trvanie 10 týždňov / 30 lekcií)
 
Individuálny výcvik                                                                                          350€
(trvanie 10 týždňov / 30 lekcií alebo podľa potrieb daného zamerania)
 
Výcviková hodina / 1 lekcia                                                                                10€
(výcviková hodina trvá 45 min.)
 
Rýchlokurz / 10 lekcií                                                                                                                    80€
 
Prevýchova psa                                                                                                                           dohodou
 
 
 
 
PRÍPLATKY K VÝCVIKU
 
cena výjazdného za psom v rámci výcviku                                                                 dohodou
 
príplatok k individuálnemu výcviku (predĺženie trvania výcviku)                      50€/mesiac