VÝCVIK PSOV

SKUPINOVÉ VÝCVIKOVÉ KURZY

 

Tento výcvik je určený pre majiteľov, ktorí sa chcú venovať svojmu psovi, chcú ho cvičiť, ale potrebujú odborné rady a pomoc. Vykonáva sa za prítomnosti majiteľa psa. Cvičenie je dohodnuté podľa výberu výcvikového kurzu majiteľa psa a po dohovore s inštruktorom. 

 

Šteňací výcvikový kurz

Tento kurz je určený pre šteňatá vo veku psa od 3-5 mesiacov. Je zameraný na výchovu, socializáciu, prípravu na základný výcvik šteňaťa a poradenstvo pre majiteľa psa. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto cviky: výchova, socializácia, cviky budú vyberané podľa potrieb a zamerania 

Počet psov v skupine je 2-5 psov. Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcviky sa konajú 2x do týždňa (po dohovore možu byť výcviky 3x do týždňa)

 

Základný výcvikový kurz

Tento výcvik je určený pre psov bez výcviku vo veku psa od 6-7 mesiacov. Je zameraný na základné povely, riešenie bežných situácií, prípravu na stredne pokročilí výcvikový kurz psa a poradenstvo pre majiteľa psa. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto ciky: privolanie, základy chôdze pri nohe, sadni, ľahni, základy dlhodobého odloženia, povel fuj a odstránenie nežiaducej činnosti na požiadanie majiteľa

Počet psov v skupine je 2-6 psov.Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcviky sa konajú 2x do týždňa (po dohovore možu byť výcviky 3x do týždňa)

 

Stredne pokročilý výcvikový kurz

Tento výcvik je určený pre psov, ktorí majú zvládnutý základný výcvikový kurz alebo majú zvládnuté základy poslušnosti alebo po uvážení inštruktora vo veku psa od 8-9 mesiacov. Je zameraný na upevnenie, zdokonalenie povelov, prípravu na prípravný výcvikový kurz a poradenstvo pre majiteľa psa. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto cviky: privolanie, chôdza pri nohe, sadni, ľahni, odloženie za pochodu do polohy ľahni, dlhodobé odloženie, povel fuj a odstránenie nežiaducej činnosti na požiadanie majiteľa

Počet psov v skupine je 3-6 psov.Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcviky sa konajú 2x do týždňa (po dohovore možu byť výcviky 3x do týždňa)

 

Prípravný kurz

Tento výcvik je určený pre psov, ktorí majú zvládnutý stredne pokročilý výcvikový kurz a  pre majiteľov psov, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku, či výstavu,...a pod. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto cviky: podľa potrieb daného zamerania

Počet psov v skupine je 2-4 psov. Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcviky sa konajú 2x do týždňa (po dohovore možu byť výcviky 3x do týždňa)

 

 

INDIVIDUÁLNE VÝCVIKOVÉ KURZY

 

Šteňací individuálny kurz

Tento kurz je určený pre šteňatá vo veku psa od 3-5 mesiacov. Je zameraný na výchovu, socializáciu, prípravu na základný výcvik šteňaťa a poradenstvo pre majiteľa psa. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto cviky: výchova, socializácia, cviky budú vyberané podľa potrieb a zamerania 

Tento kurz je pre majiteľov psov, ktorí chcú mať individuálny prístup, majú individuálne požiadavky, nechcú cvičiť s inými psami a nevedia si vyhradiť fixný čas na výcvikovú hodinu. Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcvik sa koná 2x do týždňa (po dohovore možu byť 3x do týždňa)

 

Základný individuálny výcvikový kurz

Tento výcvik je určený pre psov bez výcviku vo veku psa od 6-7 mesiacov. Je zameraný na základné povely, riešenie bežných situácií, prípravu na stredne pokročilí výcvikový kurz psa a poradenstvo pre majiteľa psa. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto ciky: privolanie, základy chôdze pri nohe, sadni, ľahni, základy dlhodobého odloženia, povel fuj a odstránenie nežiaducej činnosti na požiadanie majiteľa

Tento kurz je pre majiteľov psov, ktorí chcú mať individuálny prístup, majú individuálne požiadavky, nechcú cvičiť s inými psami a nevedia si vyhradiť fixný čas na výcvikovú hodinu. Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcvik sa koná 2x do týždňa (po dohovore možu byť 3x do týždňa)

 

Stredne pokročilý individuálny výcvikový kurz

Tento výcvik je určený pre psov, ktorí majú zvládnutý základný výcvikový kurz alebo majú zvládnuté základy poslušnosti alebo po uvážení inštruktora vo veku psa od 8-9 mesiacov. Je zameraný na upevnenie, zdokonalenie povelov, prípravu na prípravný výcvikový kurz a poradenstvo pre majiteľa psa. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto cviky: privolanie, chôdza pri nohe, sadni, ľahni, odloženie za pochodu do polohy ľahni, dlhodobé odloženie, povel fuj a odstránenie nežiaducej činnosti na požiadanie majiteľa

Tento kurz je pre majiteľov psov, ktorí chcú mať individuálny prístup, majú individuálne požiadavky, nechcú cvičiť s inými psami a nevedia si vyhradiť fixný čas na výcvikovú hodinu. Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcvik sa koná 2x do týždňa (po dohovore možu byť 3x do týždňa)

 

Prípravný individuálny kurz

Tento výcvik je určený pre psov, ktorí majú zvládnutý stredne pokročilý výcvikový kurz a  pre majiteľov psov, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku, či výstavu,.. a pod. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. 

Obsahuje tieto cviky: podľa potrieb daného zamerania

Tento kurz je pre majiteľov psov, ktorí chcú mať individuálný prístup a prípravu na daný výcvik. Výcvik trvá 8 týždňov t.j. 13 lekcií a výcvik sa koná 2x do týždňa (po dohovore možu byť 3x do týždňa)

 

Všetky výcvikové kurzy vedie profesionálny kynológ. Výcviková hodina trvá približne 50 minút, z toho 20 minút je teória a zvyšných 30 minút je praktické cvičenie (môže sa meniť v závislosti počasia, časového rozmedzia a pokroku skupiny alebo jedinca) V každom výcvikovom kurze je 13 lekcií a výcviková hodina sa koná 2-3x do týždňa, podľa dohody. Miesto a čas výcviku bude upresnený  po telefonickom objednaní. Ak Vám nie je niečo jasné ohľadom podmienok a kritérií, kľudne to s nami konzultujte. Všetky výcvikové kurzy sa konajú za účasti majiteľa psa, teda majiteľ cvičí svojho psa sám, pod dohľadom inštruktora. 

 

Podmienky účasti kurzu:

-pes musí byť kompletne zavakcínovaný

- majiteľ musí mať pomôcky pre výcvik (retiazkový alebo kožený obojok, pevné vodidlo, pamlsky alebo hračka pre psa a 

                                                        náhubok; po prvej výcvikovej hodine, bude ešte všetko upresnené)

-spĺňať kritéria konkrétných kurzov (ako vekový limit v šteňacom kurze a stupeň vycvičenosti pre daný výcvikový kurz)

 

Tešíme sa na Vás a dúfame, že budete s našimi službami spokojný.